Historik

VSM:s Musikkår - sedermera EFS Musikkår - numera EFS brassensemble -

såg dagens ljus hösten 1951.


Då tog Hans-Erik Öberg hand om några ungdomar inom Västra Skånes missionsföreningar, för att spela musik tillsammans.

Man hade ingen fast övningsplats, utan övade lite varstans inom distriktet.

Hans-Erik var kårens förste dirigent, och man övade ungefär var 14:e dag.

Kåren bestod då endast av brassmusiker, precis som idag.

 

En annan av förgrundsgestalterna och eldsjälarna i musikkårens början som måste nämnas är dåvarande distriktsföreståndare Gunnar Johansson.

Han var inte själv musiker, men däremot hans son, Lars (sedemera Wikenmo)

som spelat trumpet och horn samt även varit dirigent  och ordförande sedan kåren startade 1951.

Lars slutade i ensemblen 2009. Den 23 december 2013 avled Lars.

 

Förutom Hans-Erik Öberg så agerade även Bengt-Göran Göransson dirigent

under 50-talet.

I slutet av 50-talet tillträdde Lars Wikenmo som dirigent endast tjugo år gammal,

vilket han fortsatte med in i 60-talet.

Därefter dirigerade Torsten Tufvesson ett kort tag.

 

1965 tillträdde Torsten Weister som dirigent.

1969 inledde man samarbete med Röke blås.

Under hela 60-talet höll Lars Wikenmo i ordförandeskapet och i slutet av 60-talet

åter igen även i dirigentstaven.

EFS missionskapell i Åstorp var den lokal man övade mest i under 50- och framförallt 60-talet.

 

1970 flyttades övningarna till Sundsgården.

1972 tog Mats Gudmundsson över som dirigent efter Lars Wikenmo.

1973 fick kåren en ny träblåsarsektion, vilket betydde att kåren utökades i antal medlemmar.

1975 tog Per-Anders Svedberg överefter Mats.

 

1981 firade musikkåren 30-års jubileum med en konsert på Sundsgården,

och alla dirigenter genom tiderna, var samlade.

1985 avgick Per-Anders som dirigent och efterträddes av Hans-Göran Karlsson.

 

1986 flyttades övningarna till EFS-kyrkan på RÅÅ.

1987 startades ett juniorband, som övade på Heljarödsgården

under Hans-Görans ledning.

 

1991 firade kåren 40-årsjubileum i EFS-kyrkan på Råå,

då f.ö. Lars Wikenmo utsågs till ständig hedersmedlem i kåren.

 

1990 begav sig kåren utomlands för första gången och resan gick till Tyskland

och Hamburg, med en spelning i Svenska Sjömanskyrkan.

1992 maj - Turné till Gotland.

1994 sommaren - reste kåren till Österrike med framträdanden i bl.a. Zell am Ziller och Mayrhofen.

1995 maj - begav sig kåren på en utflykt till Köpenhamn där man spelade i Svenska kyrkan.

Dessa resor och mycket annat under 90-talet, arrangerades av Gert Råvik.

 

I slutet av 90-talet, minskade antalet musiker, och hösten

1998 så ombildades musikkåren till nuvarande ensembelsättning

med endast brassmusiker under ledning av Mats Gudmundsson.

Då hade Hans-Göran Karlsson hållt i dirigentstaven i 13 år.


2001 firade kåren (nu ensemblen) 50-årsjubileum med en konsert i Örkelljunga kyrka,

en dag som avslutades med en fest på EFS-gården i Åsljunga.

Alla kårens "gamla" medlemmar inbjöds att medverka,

resultatet blev en mycket trevlig och minnesvärd dag.

 

2008 kom brasset officiellt in på internet med en ny hemsida,

en tidigare hemsida i bloggvariant fanns sedan 2006.

 

2009 Den 9 september slutade Lars Wikenmo att spela althorn i EFS-brass efter över 58 år.

Lars hade då varit trogen kåren/brasset sedan starten 1951, under dessa år spelade han trumpet och horn var ordförande, dirigent och på 40- årsjubileet 1991 utsedd till ständig hedersmedlem.

 

2011 Den 22 oktober firade brasset/kåren 60-årsjubileum i EFS-kyrkan på Råå,

med en konsert och därefter samkväm (Läs mer under "DAGBOK").

 

2013 Den 13 november slutade Lars Backe att spela trumpet i EFS-brass

efter närmre 50 år.

Lars har varit en trogen medlem i kåren/brasset under alla dessa år och gångerna han inte kunnat närvara på övningar och uppspelningar har varit lätträknade. De senaste åren har/är han även kassör i brasset.

 

2013 Den 23 december flyttade Lars Wikenmo (se tidigare i historiken) hem till sin frälsare.

På begravningen i Vikens kyrka den 17 januari 2014 och på minnesstunden efteråt  spelade brassensemblen. (Se även under 2009)


2018 Bestod brasset av sju musiker, två B-trumpeter, ett althorn,

en (två) tenortrombon(er), en bastrombon, en B-tuba och ett eufonium.


2020 Efter över 65 års verksamhet lades föreningen EFS i västra Skånes musikkår ner,

de sista tjugo åren verkade föreningen genom en brassensemble under arbetsnamnet EFS brassensemble i sydSverige.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © All Rights Reserved